Mācāmies kopā 2022.-2023.

Projektu konkurss „ Mācāmies kopā”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “SPĒKS (Skolēni un pedagogi spēj kopā visu)”

2022./2023.mācību gadā jau piekto gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projektā „ Mācāmies kopā”.

Projekta mērķis: izveidot diagnostikas un atbalsta sistēmu izglītības iestādē, kā diagnosticēt dažādu skolēnu, īpaši skolēnu ar speciālām vajadzībām, spējas un vajadzības un atbilstoši tām sniegt personalizētu atbalstu mācību procesā.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. Ir izveidota diagnostikas sistēma, kura ļauj identificēt skolēnus ar speciālām, t.s. mācīšanās traucējumiem, vajadzībām. Pedagogi zina, kam pievērst uzmanību, pie kā ir jāvēršas pēc palīdzības gadījumā, ja skolēnam ir grūtības apgūt mācību vielu. Atbalsta personāls veic diagnostiku pēc pedagoga pieprasījuma un izstrādā ieteikumus, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.
  2. Ir izveidota atbalsta sistēma, kā sniegt palīdzību un atbalstu skolēniem ar speciālām, t.s. mācīšanās traucējumiem, mācību procesā – kā veidot atgādnes, palīglīdzekļus, kā pielāgot pārbaudes darbus, kā personalizēt mācību procesu.
  3. Pedagogi zina, kā organizēt un vadīt mācību procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām.
  4. Pedagogi pielieto praksē profesionālās pilnveides kursos par pedagoģisko procesa organizēšanu un vadīšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām apgūtās zināšanas un prasmes.

Pirmā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” – notika 2022.gada decembrī lektores Olitas Strazdiņas vadībā. Šo kursu laikā pedagogi uzzināja, kā var diagnosticēt mācīšanās grūtības, kā sadarboties ar vecākiem, organizējot atbalstu, kā arī guva daudz dažādu materiālu, piemēram, interneta vietnes, prezentācijas, darba lapas, ko var izmantot stundās. Kursos piedalījās 46 pedagogi no Rīgas 86.vidusskolas.

Pedagogu atziņas pēc šiem kursiem:

“Kopumā kursus vērtēju ļoti labi. Kursi/seminārs sastāvēja no ļoti vērtīgas informācijas, kas turpmāk noderēs ikdienas darbā. Uzzināju visu sev nepieciešamo. Ļoti patika, ka tika iztirzātas reālas situācijas, kurās tika atspoguļoti dažādu skolēnu ar mācīšanās traucējumiem testu rezultāti. Pasniedzēja bija kompetenta.” (D.Žukova)

“Ļoti apjomīgs un lietderīgs kurss. Beidzot ir izpratne par speciālām programmām un to raksturojumi. Informācija bija saprotama un labi strukturēta. Atradu atbildes uz daudziem jautājumiem, it īpaši lietderīgi bija padomi, kā izmantot vizuālo domāšanu. Sapratu, kāda ir skolēnu ar īpašām mācību vajadzībām diagnostikas procedūra, kļuva skaidrāks mans atbildības lauks. Liels paldies!” (L.Fiļipčika)

“Lieliski kursi, tik daudz noderīgas informācijas un materiālu, es personīgi guvu apstiprinājumu dažiem saviem novērojumiem. Tas man dod iespēju justies pārliecinātākai par savu darbu.” (S.Makogona)

Nodarbību vada Olita Strazdiņa un iepazīstina ar noderīgiem resursiem darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām

1.att. Nodarbību vada Olita Strazdiņa un iepazīstina ar noderīgiem resursiem darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2.att. Lektore Olita Strazdiņa un Rīgas 86.vidusskolas pedagogi

2.att. Lektore Olita Strazdiņa un Rīgas 86.vidusskolas pedagogi.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore

Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Jekaterina Ļežaņina