Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”