ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Es un profesiju pasaule. „Ceļojums mākoņos”

Datums

18.01.2018., 19.01.2018., 23.02.2018.,01.03.2018.

Norises vieta

Starptautiskā lidosta „Rīga”, Mārupe, Latvija

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus ar karjeras attīstības iespējām aviācijas uzņēmumā Baltijā. Iepazīstināt izglītojamus ar daudzveidīgām profesijām lidostā.

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 7.-11. klases izglītojamie, kopā – 235 izglītojamie.

Pasākuma laikā notika lekcija un diskusija par profesijām, kas nepieciešamas aviācijā, kā arī par karjeras iespējam Starptautiskaja lidosta „Rīga”, lekcija par lidostas vēsturi un attīstību.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Izglītības iespēju izpēte. Izglītības izstāde „Skola 2018”

Datums

24.02.2018.

Norises vieta

Starptautiskais izstāžu centrs , Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, Latvijā

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 10.12. klases izglītojamie, kopā – 99 izglītojamie.

Pasākuma laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar jaunākajām un populārākajām mācību programmām, valsts un prīvātajām augskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību un e-studiju iespējām.

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Es un profesiju pasaule. „Auto cilvēka dzīvē”.

Datums

21.04.2018.

Norises vieta

Rīgas Motormuzejs S.Eizenšteina iela 8, Rīga, Latvija

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus ar profesijām, kas nepieciešami automobiļu ražošanā un ekspluatācijā.

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 7.-12. klases izglītojamie, kopā – 259 izglītojamie.

Pasākuma laikā notika lekcija un diskusija par profesijām, kas nepieciešamas automobiļu ražošanā un ekspluatācijā, kā arī par karjeras iespējam šajā nozarē Latvijā, lekcija par autobūves vēsturi, muzeja ekspozīcijas apskatīšana. Tehniski radošajā darbnīca „Vēja ģenerators”, izglītojamie uzzināja par vēja enerģiju un par tās izmantošanas iespējām. Izglītojamie izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus un izmēģināja tos mākslīgā vēja apstākļos.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Es un profesiju pasaule. „Auto cilvēka dzīvē”.

Datums

25.05.2018.

Norises vieta

Rīgas Motormuzejs S.Eizenšteina iela 8, Rīga, Latvija

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus ar profesijām, kas nepieciešami automobiļu ražošanā un ekspluatācijā.

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 7.b, 7.c,11.b klases izglītojamie, kopā – 56 izglītojamie.

Pasākuma laikā notika lekcija un diskusija par profesijām, kas nepieciešamas automobiļu ražošanā un ekspluatācijā, kā arī par karjeras iespējam šajā nozarē Latvijā, lekcija par autobūves vēsturi, muzeja ekspozīcijas apskatīšana. Tehniski radošajā darbnīca „Atlecošā bumbiņa” izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar gumijas īpašībām un no piedāvātajām izejvielām izveidot pašiem savu atlecošo bumbiņu.