ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712

Kopš 2017.gada Rīgas 86.vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas.

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-9. klašu izglītojamie.

Katru gadu projekta organizētajos pasākumos piedalās ap 400 izglītojamiem, kuri iesaistījās tādās aktivitātēs kā: "Aizraujoša matemātika", "Jauno pētnieku skola", nodarbības lasītprasmes attīstībai, zinātniski pētniecisko darbu izstrādei angļu valodā, papildu nodarbības fizikā, “Spēļu elementi darbā ar LEGO sadarbības veicināšanai" , nodarbības robotikā , “Video un foto apstrāde, izmantojot dažādus IT risinājumus”, “Pirmās palīdzības Pamatzināšanu kurss” , nodarbību cikls “Dizains”, Izglītojošā programma "Praktiskā astronomija", slidotapmācības programma, sadarbības un komunikācijas pasākums “Robinsons-jaunais dabas pētnieks”. Skolēniem tika piedāvāta iespēja doties mācību vizītēs uz Dabas muzeju, Elektrum AS Energoefektivitātes centru, Ķeguma HES, apmeklēt Lielzeltiņu observatoriju, piedalīties Latviešu valodas un "Zinātkāres dienas skolā" radošās darbnīcas, SIA “RTU Servisu aģentūra” rīkotajās praktiskajās nodarbībās un apmeklēt teātra izrādes "Gadskārtu svētki”. Projekta ietvaros Rīgas 86.vidusskolā strādā trīs pedagogu palīgi.

Informācija par notikušajiem pasākumiem Šeit