Vadība

Direktore
Anžela Dmitrijeva
Tālrunis: 67136008
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 16.00 - 18.00
Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4.klases)
Jana Leimane
Tālrunis: 67247436
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (5.-7.klases)
Regīna Budzilko
Tālrunis: 67247436
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (8.-12.klases, metodiskais darbs)
Jekaterina Ļežaņina
Tālrunis: 67247436
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs)
Ludmila Fomina
Tālrunis: 67136008
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)
Irina Klišāne
Tālrunis: 67247436
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā
Ņina Grigorjeva
Tālrunis: 67136008
E-pasts: r86rvs@riga.lv
Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Žanna Mālniece
Tālrunis: 67136008
E-pasts: r86rvs@riga.lv