Uzņemšana 10.klasē

Rīgas 86.vidusskolas 10.klašu uzņemšanas konkursa rezultāti!

Lūdzam uzņemtajiem skolēniem no 20.06.2022. plkst. 15.00 līdz 27.06.2022. plkst.16.00 sazināties ar skolu, zvanot pa tālruņiem 67247436, 67136008, lai apstiprinātu vietu skolā!!!

Komplekts “Inženierzinātnes”
1.5494
2.2184
3.5508
4.2165
5.2023
6.2168
7.2188
8.2185
9.2158
10.5501
11.2031
12.2176
13.2159
14.4897
15.6047
16.2156
17.1810
18.2110
19.2180
20.2412
21.2145
22.2200
23.5544
24.2315
25.5534
26.2187
27.4922
28.2426
29.2166
30.2312
31.1072
32.2164
33.4859
Komplekts “Daba un sabiedrība”
1.2183
2.2161
3.5454
4.1294
5.5482
6.1466
7.2115
8.1043
9.6088
10.4985
11.4015
12.2167
13.5468
14.2171
15.2276
16.1080
17.2157
18.2017
19.2974
20.1081
21.2413
22.2262
23.1083
24.2063
25.2179
26.2316
27.2269
28.2222
29.2175
30.2422
31.2170
32.2030
33.2186

Līdz 2022.gada 14.jūnijam (ieskaitot) pretendentiem jāpiereģistrējas mācībām Rīgas 86.vidusskolā!

Pretendentu reģistrācija Rīgas 86.vidusskolas 10.klasē – skatīt šeit

2022.gada 15.jūnijā Rīgas 86.vidusskolas (Ilūkstes ielā 10) 113.kabinetā no plkst. 13.30 līdz 17.00, 16.jūnijā no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, 17.jūnijā no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 16.00, 20.jūnijā no plkst. 8.30 līdz 13.00 notiks dokumentu pieņemšana mācībām 10.klases programmās.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Pretendenta vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums – - skatīt šeit
  • Apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālu
  • •Sertifikāta par valsts valodas eksāmena rezultātiem kopija, uzrādot oriģinālu

Uzņemto izglītojamo saraksts tiks publicēts skolas mājaslapā 2022.gada 20.jūnijā.

Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi varēs elektroniski no šā gada 20.maija plkst.9.00 līdz 1.jūnijam plkst. 9.00

Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi varēs elektroniski no šā gada 20.maija plkst.9.00 līdz 1.jūnijam plkst. 9.00

Reģistrēšanas saite ir pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē - skatīt šeit

Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10.klasi - skatīt šeit