Informācija par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē

Reģistrēt bērnu 1. klases pretendentu rindai vecāki var šādos veidos:

  • 1. klātienē skolas kancelejā (113.kab.) pieņem pieteikumus no vecākiem, kuriem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ceturtdienās plkst. 16.00 – 18.00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr.nr. 67136008. Ierodoties skolā, jāpiesakās pie dežuranta.
  • 2. pieteikumus var parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē, kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi). Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi.

Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.137 atradīsiet šeit