Tradīcijas

Skola kopj un saglabā tradīcijas.

Mūsu tradicionālie pasākumi ir

 •  Zinību diena
 • Olimpiskā diena
 • Skolotāja dienai veltīti pasākumi
 • Latviešu kultūras dienas skolā
 • Svinīgā uzņemšana pirmklasniekiem
 • Jauno vidusskolēnu iesvētīšanas pasākums
 • Latviešu kultūras dienas skolā
 • Mārtiņdienas pasākumi
 • Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai
 • Svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
 • Ziemassvētku koncerts un Jaungada pasākumi
 • Valentīna dienas pasākumi
 • Pasākumi “Meteņi”
 • Pasākumi “Atvadas no ziemas”
 • Lieldienu pasākumi
 • Lielā talka
 • Svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
 • Pasākumi, veltīti Mātes dienai
 • Pasākumi, veltīti Eiropas dienai
 • Pēdējā zvana svētki
 • Pasākums  veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai
 • Skolas absolventu salidojums
 • Izlaidumu pasākumi
 • Mācību ekskursijas
 • Labdarības akcijas
 • Radošo darbu izstādes
 • Dzeju dienas
 • Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi
 • Sporta sacensības
 • Mācību priekšmetu nedēļas, dekādes