Rekvizīti

  • Maksātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  • Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  • NMR kods: 90011524360
  • PVN reģ. Nr.: LV90011524360
  • Saņēmējs: Rīgas 86. vidusskola
  • Adrese: Ilūkstes iela 10, Rīga, LV-1082
  • Bankas nosaukums: Luminor Bank AS
  • Kods: RIKOLV2X
  • Konta Nr.: LV27RIKO0021000916040