Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanu