Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma