Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”