ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”