Apsveicām matemātikas konkursa 1.posma dalībniekus un uzvarētājus