Lija

Personu datu apstrāde

By: 992 Comments off

  Rīgas 86.vidusskola, adrese: Ilūkstes iela 10, Rīga, LV 1082, tālruņa numurs: 67136008, e-pasts: r86vs@.lv ir pārzinis Jūsu un Jūsu […]

Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta

By: 1237 Comments off

kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai optimālu apstākļu izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai izglītojamo, vecāku, darbinieku sadarbībai, lai veicināt labvēlīgu […]

Skolēniem ir iespēja

By: 1295 Comments off

piedalīties mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, zinātniskajās konferencēs, sporta sacensībās iegūt iemaņas pētniecisko darbu izstrādē un apgūt prezentēšanas prasmi, attīstot radošumu, […]

Eiropas Sociālā fonda projekts

By: 824 Comments off

No 2017.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrimRīgas 86. vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās […]