skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

previous arrow
next arrow

Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija – mūsdienīga, droša, atvērta sadarbībai skola, kas sniedz atbalstu
personības attīstībai un nodrošina kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību.

Mūsu misija - būt par izglītojamo personības attīstību veicinošas izglītības vides
veidotājiem, nodrošinot kvalitatīvu mazākumtautību pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanu

Skolēniem ir iespēja

  • piedalīties mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, zinātniskajās konferencēs, sporta sacensībās
  • iegūt iemaņas pētniecisko darbu izstrādē un apgūt prezentēšanas prasmi, attīstot radošumu, kritisko domāšanu un argumentācijas spējas
  • strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām mūsdienīgajos mācību kabinetos
  • piedalīties starpdisciplināros projektos
  • piedalīties ekskursijās uz muzejiem, uzņēmumiem, iepazīties ar dabas, vēstures un kultūras objektiem
  • darboties interešu izglītības programmās sporta, kultūrizglītības, valodu jomā, vizuālajā un lietišķajā, teātra mākslā
  • darboties Skolēnu padomē
  • sadarboties ar citu skolu skolēniem, izstrādājot kopīgus projektus