Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija – mūsdienīga, droša, atvērta sadarbībai skola, kas sniedz atbalstu
personības attīstībai un nodrošina kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību.

Mūsu misija - būt par izglītojamo personības attīstību veicinošas izglītības vides
veidotājiem, nodrošinot kvalitatīvu mazākumtautību pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanu

Rīgas 86. vidusskola

Jaunumi

Skolas jaunumi

9.klašu skolēniem notika izlaidums

jūnijs 15, 2020

https://www.facebook.com/r86vs/videos/985533535199634/

Vairāk

2019./2020.m.g.

maijs 29, 2020

Vairāk

Atvadas no sākumskolas

maijs 29, 2020

https://www.facebook.com/r86vs/videos/753115128831667/

Vairāk

Reģistrācija Atvērto durvju dienai

maijs 27, 2020

https://docs.google.com/forms/d/1NUSttImBMb24okgCxLQMkmm9cgMNVRYSMXXD-Cn0drc/edit

Vairāk

NOTIKUMI

Notiekošās aktivitātes skolā