Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības