ESF projekts “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712) 8.-9.klašu RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes laboratoriju  apmeklējums Ekskursija uz Lielzeltiņu observatoriju