Pašnovētējuma ziņojums

Rīgas 86.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2017.gads