Pašnovētējuma ziņojums

Rīgas 86.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.mācību gads Rīgas 86.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019.m.g.  Rīgas 86.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2017.gads