Mācību darba organizācija 02.09.2020. 1., 2.klases