Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma