Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma