Izglītības programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma