Par skolu

Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta

By: 1147 Comments off

kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai optimālu apstākļu izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai izglītojamo, vecāku, darbinieku sadarbībai, lai veicināt labvēlīgu vidi mūsdienīgas mācību vides veidošanai  

Skolēniem ir iespēja

By: 1238 Comments off

piedalīties mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, zinātniskajās konferencēs, sporta sacensībās iegūt iemaņas pētniecisko darbu izstrādē un apgūt prezentēšanas prasmi, attīstot radošumu, kritisko domāšanu un argumentācijas spējas strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām mūsdienīgajos