Jaunumi

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

By: 560 Comments off

  Apstiprinu: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas vadītāja vietniece A.Kalniņa ______________________ 2019.gada 1.februārī Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības NOMAS OBJEKTA ADRESE Rīgā,

Personu datu apstrāde

By: 823 Comments off

  Rīgas 86.vidusskola, adrese: Ilūkstes iela 10, Rīga, LV 1082, tālruņa numurs: 67136008, e-pasts: r86vs@.lv ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna (turpmāk – izglītojamais) personas datu apstrādei. Informējam, ka Rīgas

Eiropas Sociālā fonda projekts

By: 691 Comments off

No 2017.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrimRīgas 86. vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta