Lija

Personu datu apstrāde

By: 903 Comments off

  Rīgas 86.vidusskola, adrese: Ilūkstes iela 10, Rīga, LV 1082, tālruņa numurs: 67136008, e-pasts: r86vs@.lv ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna (turpmāk – izglītojamais) personas datu apstrādei. Informējam, ka Rīgas

Skolā īpaša uzmanība tiek veltīta

By: 1109 Comments off

kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai optimālu apstākļu izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai izglītojamo, vecāku, darbinieku sadarbībai, lai veicināt labvēlīgu vidi mūsdienīgas mācību vides veidošanai  

Skolēniem ir iespēja

By: 1214 Comments off

piedalīties mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, zinātniskajās konferencēs, sporta sacensībās iegūt iemaņas pētniecisko darbu izstrādē un apgūt prezentēšanas prasmi, attīstot radošumu, kritisko domāšanu un argumentācijas spējas strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām mūsdienīgajos

Eiropas Sociālā fonda projekts

By: 758 Comments off

No 2017.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrimRīgas 86. vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta