1.klasē

Uzņemšana skolā

1.klasē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

  1. Bērna pieteikšana  1.klasē  Rīgas  skolās(RD IKSD videomateriāls) https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s
  2. Rīgas pašvaldības informācija https://www.riga.lv/sites/riga/files/gallery_images/uznemsana-1-klase.jpg

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 137 no 27.01.2015.  paredz ka, pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 591 no 13.10.2015 norādītie dokumenti:

  • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinošais dokuments (izziņa par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi), uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • aizgādību apliecinošais dokuments, uzrādot oriģinālu.

Sakarā ar  to, ka valstī saglabājās  ierobežojumi, lūdzam  izziņu  par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai  programmas  apguvi un bērna  medicīnisko  karti  (veidlapa Nr. 026/u) nodot  skolā  līdz  2021. gada. 27.augustam. 

Iesniegumu  var iesniegt

  • klātienē  skolas  darba laikā (piesakot vizīti pa tālruni 67136008, 67247436);
  • nosūtīt e-pastā r86vs@riga.lv ar elektronisko parakstu;
  • portālā  https://www.latvija.lv kā   iesniegumu  iestādei.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ iesniegumu iestādei vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r86vs@riga.lv. Šādā gadījumā lūgums ieskenēt iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) un aizgādību apliecinošo dokumentu un pievienot tos iesniegumam vietnē https://www.latvija.lv/ vai elektroniski parakstīt iesniegumu kopā ar pievienotajām kopijām vienā eDOC formāta datnē un atsūtīt uz skolas e-pastu.

Iesnieguma veidlapa:

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce ir plānota maijā. Atkarībā no valdības lēmumiem tiks izvēlēta tikšanās forma (klātiene vai neklātiene, lietojot kādu no elektroniskajām vidēm). Lēmumu pieņemsim pēc 30.aprīļa un šī informācija būs publicēta skolas tīmekļa lapā.