Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija – mūsdienīga, droša, atvērta sadarbībai skola, kas sniedz atbalstu
personības attīstībai un nodrošina kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību.

Mūsu misija - būt par izglītojamo personības attīstību veicinošas izglītības vides
veidotājiem, nodrošinot kvalitatīvu mazākumtautību pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanu

Rīgas 86. vidusskola

Jaunumi

Skolas jaunumi

2019./2020.m.g.

maijs 29, 2020

Vairāk

Reģistrācija Atvērto durvju dienai

maijs 27, 2020

https://docs.google.com/forms/d/1NUSttImBMb24okgCxLQMkmm9cgMNVRYSMXXD-Cn0drc/edit

Vairāk

NOTIKUMI

Notiekošās aktivitātes skolā