Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija – mūsdienīga, droša, atvērta sadarbībai skola, kas sniedz atbalstu
personības attīstībai un nodrošina kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību.

Mūsu misija - būt par izglītojamo personības attīstību veicinošas izglītības vides
veidotājiem, nodrošinot kvalitatīvu mazākumtautību pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanu

Rīgas 86. vidusskola

Jaunumi

Skolas jaunumi

Cienījamie vecāki!

marts 27, 2019

slud. Pavasara koncerts

Vairāk

Ielūdzam!

marts 7, 2019

Vairāk

Projektu konkurss „Atbalsts skolas

februāris 19, 2019

Izglītība izaugsmei 2019_raksts

Vairāk

NOTIKUMI

Notiekošās aktivitātes skolā